Het nieuwe telen
€ 51,38 excl. 9 % BTW

Nederlands, Tuinbouw, Voeding, Online

1 jaar geldig na activering

Het nieuwe telen

Het Nieuwe Telen (HNT) staat sterk in de belangstelling. Door het innovatie- en actieprogramma Kas als Energiebron van Glastuinbouw Nederland en het ministerie van Economische Zaken zijn de laatste jaren tientallen bijeenkomsten georganiseerd over dit onderwerp voor tuinders, teeltadviseurs, voorlichters, onderzoek en onderwijs.

Voor aankomende tuinbouwondernemers is de term "Het Nieuwe Telen" minder relevant. Want, er is voor deze doelgroep geen sprake van "Oud Telen".

Het nieuwe telen staat sterk in de belangstelling. Jaarlijks worden er workshops georganiseerd en trainingen verzorgd voor telers, adviseurs, onderzoek en onderwijs.